Sectoren

De Managing Directors zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de strategie van de sectoren binnen vastgestelde kaders, gebaseerd op een goedgekeurd jaarlijks budget en businessplan, en een interne volmacht procedure, met betrekking tot nieuwe fondsinitiatieven en investeringsbesluiten.

MichielDuboisMichiel Dubois is al meer dan 20 jaar werkzaam in de internationale vastgoedsector, in het direct en indirect (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) vastgoed. Hij is lid van het Management Team van Bouwfonds IM. Dubois is sinds 2004 werkzaam bij Bouwfonds IM. Voorheen was hij werkzaam bij onder andere LaSalle Investment Management, ABN AMRO Bank, PGGM en PWC. Hij is bestuurslid van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN). Dubois is afgestudeerd in Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en in bedrijfseconomie aan de Hogere Economische School te Amsterdam.

BartPierikBart Pierik is bijna 10 jaar werkzaam in de internationale niet-beursgenoteerde vastgoedsector. Hij is ook lid van het Management Team van Bouwfonds IM. Pierik is sinds 2004 werkzaam bij Bouwfonds IM. Daarvoor was hij meer dan 10 jaar werkzaam bij Loyens & Loeff. Pierik is afgestudeerd in Nederlands recht (notarieel recht) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

BasVanDongenBas van Dongen trad in 2004 in dienst bij Bouwfonds en kwam in 2008 Bouwfonds IM versterken. Bij Bouwfonds IM heeft hij diverse functies vertolkt. Momenteel is Van Dongen Managing Director Communication Infrastructure in Duitsland. Voor hij begon bij Bouwfonds IM, speelde Van Dongen een actieve rol bij de overdracht van de hypotheekactiviteiten van Bouwfonds aan ABN AMRO en de verkoop van Bouwfonds aan Rabobank, dat daarna verder ging onder de naam Rabo Real Estate Group. Van Dongen heeft een gedegen achtergrond op het gebied van ondernemingsstrategie en financiën en heeft ook gewerkt voor Twynstra Gudde Corporate Strategy & Finance en voor Kempen & Co (fusies en overnames). Hij is lid van het managementteam van Bouwfonds IM. Van Dongen is afgestudeerd in de Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg.

De Nederlandse communicatie-infrastructuuractiviteiten (Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund) worden beheerd door drie externe partners: Joost Goderie, Randolf Nijsse en Martijn Visser.