Onze aanpak

Ons doel is de samenleving duurzame waarde te bieden door het kapitaal van onze klanten via beleggingsfondsen te investeren in real assets, en door deze objecten actief te beheren. Het creëren van duurzame waarde houdt in dat wij eerder investeren in kwaliteit dan in kwantiteit en ons eerder richten op duurzame resultaten dan op kortetermijnwinsten. Het betekent tevens dat wij transparant zijn en opereren in het belang van de samenleving, in goede en in slechte tijden. Wij willen een gerespecteerde belegger en beheerder van institutioneel en particulier vermogen zijn, en wij zijn ons zeer bewust dat het vertrouwen van onze klanten afhangt van ons professionele gedrag en onze professionele besluitvorming.

Visie

De samenleving behoort te voorzien in de basisbehoeften van alle mensen, nu en in de toekomst. De samenleving kan dus niet gebouwd worden op een kortetermijnvisie, maar moet gebaseerd zijn op een visie met duurzame waarde voor de toekomst. Zo’n duurzame visie houdt in dat gekozen wordt voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, voor duurzame resultaten in plaats van kortetermijnwinsten, voor transparantie in plaats van geslotenheid en voor langdurige betrokkenheid, zowel in goede als in slechte tijden, dit alles ten gunste van alle mensen binnen de samenleving.

Missie

Ons doel is de samenleving duurzame waarde te bieden door het kapitaal van onze klanten via beleggingsfondsen te beleggen in real assets, en door de objecten waarin we beleggen actief te beheren. Wij willen een gerespecteerde belegger en beheerder van institutioneel en particulier vermogen zijn, die onder haar klanten het grootst mogelijke vertrouwen geniet dankzij ons beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat het uitgangspunt vormt van al onze beslissingen.

Kernwaarden

Bouwfonds IM heeft als onderdeel van de Rabo Vastgoedgroep de volgende kernwaarden:

• Respect
• Duurzaamheid
• Integriteit
• Professionaliteit
• Leiderschap
• Betrokkenheid

Respect
Uit respect voor de omgeving waarin we opereren, stellen wij de behoeften van alle betrokken partijen centraal. Dit doen we door te anticiperen op de behoeften van mensen en door geen dingen te doen die de samenleving niet ten goede komen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid levert al onze belanghebbenden toegevoegde waarde op. Bouwfonds IM wil wat dit betreft de toon zetten op de vastgoed- en infrastructuurmarkten en verantwoord omgaan met het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Dat betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar manieren om onze bedrijfsvoering te verduurzamen.

Integriteit
Ons beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt het uitgangspunt van al onze beslissingen. Onze bedrijfsvoering is voor al onze belanghebbenden geheel transparant. Onze communicatie over producten, kostenstructuur, risico’s en kansen is duidelijk. Over ons besluitvormingsproces, onze inkomsten en onze onderliggende aannamen wordt open en duidelijk gecommuniceerd.

Professionaliteit
Onze klanten ervaren onze professionaliteit door onze degelijke en deskundige manier van werken, gebaseerd op gestandaardiseerde beleggingsprocessen en een uiterst zorgvuldige uitvoering van opdrachten en overeenkomsten. In de fase waarin het kapitaal wordt opgehaald, betekent dit advisering over het juiste beleggingsproduct; gedurende de investeringsperiode betekent het een heldere informatieverstrekking aan de verschillende beleggingscomités, alsmede goedkeuringsprocedures voor beleggingen en periodieke rapportages over het fonds- en assetmanagement voor onze klanten.

Leiderschap
We willen toonaangevend zijn met innovatieve en onderscheidende producten en met een grote en langdurige betrokkenheid bij de sectoren, die wij zorgvuldig selecteren. Door voortdurend te investeren in grondig onderzoek en gespecialiseerde teams, bouwen we onze toonaangevende expertise en kennis van de sector uit.

Betrokkenheid
Onze beleggingsproducten hebben over het algemeen een lange looptijd en onze klanten vertrouwen ons hun geld dus voor een langere periode toe. We zetten ons tijdens elke fase van het beleggingsproces tot het uiterste in om de belangen van onze klanten te dienen, zowel in goede als in slechte tijden. Waar mogelijk zorgen wij ervoor dat onze eigen belangen in lijn zijn met de belangen van onze klanten (bijvoorbeeld door in fondsen mee te beleggen).