Bouwfonds Investment Management (Bouwfonds IM) heeft in de afgelopen twaalf maanden met het Bouwfonds European Residential Fund (BERF) de prestaties van de afgelopen jaren aanzienlijk overtroffen. Bouwfonds IM verbeterde ook de bezettingsgraad van de fondsportefeuille – deze nam tussen eind april 2014 en eind februari 2016 toe van 97,3 procent tot 98,6 procent. Het BVI-jaarrendement van BERF was eind februari 2016 5,7 procent. Dat was 90 basispunten boven het vijfjarige gemiddelde dat op diezelfde datum op 4,8 procent stond. Het fonds presteerde aanzienlijk beter dan indexen zoals de OFIX Europe (open-end vastgoedfondsen voor particuliere beleggers, prestaties over 1 jaar 0,8 procent, over 5 jaar 0,5 procent, per februari 2016) en de SFIX Europe (speciale onroerendgoedfondsen, prestaties over 1 jaar 2,6 procent, over 5 jaar 0,8 procent, per december 2015), die zich richten op commercieel vastgoed.

Michiel Dubois, Directeur particulier vastgoed, gaf als commentaar: “BERF heeft zich opnieuw naar grote tevredenheid ontwikkeld. De verbeterde prestaties in de afgelopen 12 maanden waren het gevolg van onze pan-Europese beleggingsstrategie en de kwaliteit van de activa. We beschouwen dit als een bevestiging van onze strategie om te beleggen in woningen in heel Europa. Deze strategie strekt zich ook uit tot de acquisitie van woningbouwprojecten. We hebben in 2014/2015 zeven projecten met een totale waarde van 160 miljoen euro verworven. Vijf daarvan waren op het moment van de acquisitie nog in de ontwikkelingsfase. Dit draagt bij aan het grote aandeel van redelijk nieuwe woningen in de portefeuille. Ongeveer een kwart van de portefeuille is minder dan vijf jaar oud.”

“Bouwfonds IM bereidt momenteel een tweede Europees woningenfonds voor als reactie op de sterke vraag van institutionele beleggers naar beleggingsmogelijkheden in Europese woningmarkten”, zegt Martin Eberhardt, Manager van Bouwfonds IM Duitsland en verantwoordelijk voor Investor Services. “We zijn van plan het fonds te introduceren in de eerste helft van 2016. Het fonds gaat investeren in woningen in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en richt zich op Europese beleggers. Het beoogde volume is ongeveer EUR 750 miljoen tot EUR 1 miljard.”

Sinds de introductie van het eerste Europese woningenfonds negen jaar geleden heeft Bouwfonds IM een hoogwaardige portefeuille van 77 woningprojecten in vijf Europese landen opgebouwd. BERF omvat momenteel in totaal ongeveer 8.200 wooneenheden. Van de portefeuille bevindt zich ongeveer de helft in Duitsland, ongeveer 20 procent in Nederland, 15 percent in Denemarken en ruwweg 11 procent in Frankrijk. De vastgoedactiva van het fonds bedroegen eind februari 2016 EUR 868,2 miljoen, met een schuldquote van slechts 21,9 procent. BERF is een open-end beleggingsfonds in vastgoed voor institutionele beleggers met een minimumbelegging van EUR 500.000.