Bouwfonds REIM breidt activiteiten in de markt voor studentenwoningen uit met lancering nieuw fonds
• De eerste institutionele beleggers hebben zich gecommitteerd aan het fonds
• Bouwfonds REIM heeft ervaring met aankoop en beheer van studentenwoningen
• Nieuwe studie bevestigt aantrekkelijkheid van studentenwoningen als nieuwe beleggingscategorie

Bouwfonds REIM, onderdeel van de Rabo Vastgoedgroep, lanceert een nieuw Europees studentenwoningenfonds. Het Bouwfonds European Student Housing Fund wordt gestructureerd als een ‘Spezialfonds’ en wordt geplaatst bij Duitse institutionele beleggers. Het fonds, met een ‘core’ risicoprofiel, richt zich op belangrijke Europese universiteitssteden met een gezonde woningmarkt, voornamelijk in Duitsland en Frankrijk, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Scandinavië. De beoogde fondsomvang is € 200 tot 300 miljoen. Het verwachte jaarlijkse dividendrendement voor beleggers is circa 4% (IRR van 5,5-6,5%). De maximale financiering met vreemd vermogen bedraagt 40%.

Bouwfonds REIM heeft ervaring met de aankoop en beheer van studentenwoningen. Voor het in 2007 gestarte Bouwfonds European Residential Fund zijn inmiddels 6 studentencomplexen aangekocht. Deze complexen bevinden zich in Duitsland en Frankrijk, onder andere in Stuttgart, Marburg en Toulouse.

‘In vergelijking met andere woningbeleggingen in de opgebouwde portefeuille leveren de aangekochte studentencomplexen een hoger direct rendement, ondanks het intensievere management’, verklaart fondsmanager Xavier Jongen.

Bouwfonds REIM heeft naar aanleiding van de eigen positieve ervaringen met beleggingen in studentenwoningen een omvangrijke studie uitgevoerd naar de aantrekkelijkheid op langere termijn van de belangrijkste Europese studentenwoningenmarkten.

In deze studie, Investing in European Student Housing, die zich richt op de kernlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland waar Bouwfonds REIM voornamelijk actief is, aangevuld met het Verenigd Koninkrijk, worden behalve het relatief aantrekkelijke rendement ook nog andere aantrekkelijke beleggingskenmerken van studentenwoningen aangestipt. Zo wordt, gelet op de belangrijke relatie tussen educatie (resulterend in een hogere arbeidsproductiviteit) en economische groei in een vergrijzend Europa, een langjarige stabiele vraag naar studentenwoningen in Europa voorzien, vooral gedreven door een stijgend aantal buitenlandse studenten van buiten Europa.

‘Europa kan profiteren van de groeiende tendens onder bijvoorbeeld Aziatische studenten om een opleiding in het buitenland te volgen door het grote aanbod van relatief betaalbare studies, een toename van het aantal Engelstalige studies en de aantrekkelijke cultureel-historische steden in Europe’, aldus Jaap Gillis, CEO van Bouwfonds REIM.

Een bijkomend pluspunt is verder het anticyclische karakter van de studentenwoningmarkt: in economisch minder goede tijden met slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt kiezen meer mensen ervoor om langer te studeren. Een ander aspect is het beperkte risico voor beleggers. Het gat tussen aanbod en vraag in de belangrijkste universiteitssteden, zeker met een gezonde woningmarkt, is groot, waardoor het leegstandsrisico beperkt is, concluderen de onderzoekers.

De studie gaat verder in op belangrijke kenmerken van de studentenwoningenmarkten in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Ook is een schatting gemaakt voor de omvang van de professionele beleggingsmarkt in genoemde landen, waarbij een eerste voorzichtige schatting van de totale omvang uitkomt op circa € 20 miljard.

Oproep: Bouwfonds REIM zoekt leegstaande objecten voor transformatie naar studentenwoningen.