Corporate social responsibility (CSR)

Bij corporate social responsibility  maakt een bedrijf bewuste keuzes bij het vinden van de juiste balans tussen de milieu, sociale en governance aspecten van alle in- en externe bedrijfsactiviteiten. Bouwfonds IM heeft zijn missieverklaring afgeleid van de missieverklaring van de groep als geheel, maar wil niettemin specifieke nadruk leggen op het aspect van CSR: “Bouwfonds IM ondersteunt zijn klanten bij het realiseren van hun ambities met zowel traditionele als onderscheidende, duurzame beleggingsproducten, die in- of extern worden beheerd op basis van het best-in-class principe. Bouwfonds IM is daarbij overtuigd van het toenemende belang van duurzaamheid om beleggers ten opzichte van de markt een goed rendement te kunnen bieden.”

Bouwfonds IM heeft zijn ambities ten aanzien van CSR als volgt geformuleerd: Wij streven op basis van het best-in-class principe naar een bovengemiddelde duurzaamheidsscore. Vanuit dit principe wil Bouwfonds IM zijn bijdrage leveren aan de CSR-ambitie van de Rabo Vastgoedgroep om tot de top 3 van de meest maatschappelijk verantwoord ondernemende vastgoedbedrijven in zowel Nederland als de overige kernlanden te behoren. Hierbij wordt te allen tijde een afweging gemaakt tussen duurzaamheid en rendement.

Bouwfonds IM is medeondertekenaar van de “United Nations Principles for Responsible Investment” (UNPRI). Als verantwoordelijke investeerder hebben wij ook vol overtuiging de belangrijkste uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR) binnen onze organisatie doorgevoerd:

  • Responsible investing – Wij streven ernaar binnen de industrie toonaangevend te zijn op het vlak van bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Waar mogelijk proberen wij het effect op het milieu van de door ons beheerde activa te verminderen en wij leggen binnen onze communicatie met beleggers de nadruk op duurzaamheid.
  • Ethical business conduct  – Wij gaan uit van besluitvorming op basis van MVO, streven naar transparantie bij al onze bedrijfsactiviteiten en dragen ethische bedrijfsnormen uit via interne beleidsdocumenten en -procedures.
  • Sustainable operations– Wij proberen de verandering die wij zouden willen zien in de wereld, zelf uit te dragen door voor onze werknemers de best mogelijke werkomgeving en arbeidsomstandigheden te creëren en het milieueffect van onze bedrijfsactiviteiten zo veel mogelijk te beperken.
  • Commitment to society– Wij streven ernaar bij te dragen aan de samenleving door als bedrijf geld te doneren aan sociale doelen en deze anderszins te ondersteunen, en door ons personeel aan te moedigen dat eveneens te doen.

GRESB_Logo          UNPRI logo webversie
Daarnaast is Bouwfonds IM lid van GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), een onafhankelijke, wetenschappelijke benchmark die het duurzaamheidbeleid van vastgoedfondsen en –portefeuilles wereldwijd beoordeelt.