Landbouw & boerderijen

Beleggingsstrategie

Rabo Farm investeert in landbouw & boerderijen omdat de ervaring leert dat er een goed rendement kan worden gegenereerd tegen een acceptabel risico. Wij investeren in landbouwbedrijven met mogelijkheden voor aanzienlijke verbetering van het rendement op de gewassen. Wij streven naar een solide rendement voor onze beleggers. Daarbij maken wij gebruik van de enorme ervaring en het netwerk van de Rabobank Groep, waarvan de roots liggen in de landbouw en die een van de toonaangevende mondiale kredietverstrekkers van de sector is. Om deze doelstellingen te verwezenlijken investeren wij in landbouwbedrijven en agriculturele infrastructuur. De aandacht gaat primair uit naar regio’s en landbouwbedrijven die echte waarde kunnen toevoegen aan de economie en de landbouw, op een duurzame manier.

Wij opereren lokaal en gaan altijd uit van een lange termijn beleggingshorizon. Wij zijn actieve beheerders: behalve dat wij landbouwbedrijven helpen hun activiteiten uit te breiden, streven wij er ook naar plaatselijke gemeenschappen te betrekken en hierin te investeren. Dit alles heeft tot doel de plaatselijke economische en maatschappelijke ontwikkeling te stimuleren, bijvoorbeeld door verwaarloosde landbouwgrond weer terug in productie te brengen.

Wij selecteren de landen waarin wij investeren op grond van een breed scala aan overwegingen, waaronder:

  • agriculturele aspecten (zoals bodem en klimaat);
  • de plaatselijke gemeenschapsstructuren voor de landbouw (bijvoorbeeld infrastructuur, gemiddelde omvang van het landbouwbedrijf);
  • het agriculturele netwerk in ruime zin (bijvoorbeeld beschikbaar onderzoek, toegang tot partners);
  • mogelijkheden voor uitbreiding van de landbouwactiviteiten (juridisch en fiscale wetgeving);
  • verwachte liquiditeit (transacties, diepgang en exit-mogelijkheden).

Wij investeren niet speculatief in landbouwgrond en wij zijn medeondertekenaar van de “Principles for Responsible Investment in Farmland” (ook wel de “Farmland Principles” genoemd), die wij ook volledig ondersteunen.

Beheerder

Bouwfonds Investment Management B.V. is de beheerder van Rabo FARM Europe Fund en heeft een vergunning conform art. 2:65 Wft.

Bewaarder

Intertrust Depositary Services B.V. treedt op als bewaarder in de zin van artikel 4:37f, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht.

Voor meer informatie over landbouw, kunt u de site van Rabo Farm bezoeken