Parkeergarages

Beleggingsstrategie

Parkeergarages zijn cruciaal voor de aantrekkelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van de infrastructuur van een binnenstad, en dragen bij aan de reductie van het aantal in de straat geparkeerde auto’s en van de hoeveelheid verkeersopstoppingen in de binnenstad. Bouwfonds Parking belegt in parkeergarages die zijn gelegen in dichtbevolkte en economisch krachtige steden met een strikt en goed gehandhaafd parkeerbeleid en die zijn verankerd met tal van wezenlijke economische activiteiten: werk, detailhandel, vrije tijd en/of particuliere huisvesting. Tevens wordt belegd in parkeergarages bij ziekenhuizen of infrastructurele knooppunten, zoals stations en luchthavens. Wij sluiten langdurige geïndexeerde leasecontracten met een stabiele kasstroom en inkomstengroei die boven de inflatie ligt.

Onze beleggingen zijn gericht op de lange termijn en wij bieden onze beleggers een aantrekkelijk risicogecorrigeerd rendement dat wordt gedreven door gunstige lange termijn vooruitzichten: het autobezit zal naar verwachting op de lange termijn toenemen en auto’s zullen altijd belangrijk zijn om bestemmingen in de binnenstad te bereiken. Parkeergarages zijn een aantrekkelijke beleggingscategorie vanwege hun hoge sharpe-ratio (verhouding risico/rendement). Het risico op leegstand is minimaal en in het geval van wanbetaling door een beheerder kunnen de gederfde huurinkomsten eenvoudig worden gecompenseerd door de parkeerinkomsten. Om de voorzieningen waarin wij beleggen te beheren, selecteren wij eersteklas internationale en lokale parkeerorganisaties met een gedegen trackrecord.

Deze parkeerorganisaties betalen een duurzame huur, die is bepaald op basis van langdurige historische omzetcijfers.