Sustainable Operations

Bijdragen aan een duurzame samenleving begint met ons eigen gedrag als onderneming. Vanuit dat gezichtspunt richten wij ons op onze betrokkenheid bij mensen en onze kantooractiviteiten.

Medewerkers
Het succes van onze onderneming staat of valt met de mensen die wij in dienst hebben. Bouwfonds IM streeft ernaar de best mogelijke werkomgeving en -omstandigheden voor zijn medewerkers te creëren. Dit omvat het volgende:

• Moderne arbeidsvoorwaarden: Bouwfonds IM streeft er actief naar arbeidsvoorwaarden te bieden die overeenstemmen met wat medewerkers verwachten van een moderne werkgever. Relevante vraagstukken zijn onder meer verlof voor oudere medewerkers, keuzevrijheid ten aanzien van vakantiedagen, bevordering van een goed evenwicht tussen werk en vrije tijd, mogelijkheden om vanuit huis te werken, mobiele communicatie etc.

• Prestatie-/competentiemanagement: Bouwfonds IM moedigt zijn medewerkers aan actief betrokken te zijn bij hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Ons systeem voor prestatie-competentiemanagement (PCM) stimuleert managers en medewerkers te werken op basis van een evenwichtige mix van prestatie-indicatoren.

• Opleiding: Opleiding maakt onveranderlijk deel uit van de jaarlijkse PCM-cyclus. Bouwfonds IM investeert in opleidingen en trainingscursussen om zijn medewerkers verder te ondersteunen hun persoonlijke ambities waar te maken.

Kantoorgebruik 
Het beperken van het milieueffect van onze bedrijfsactiviteiten is een belangrijke doelstelling van Bouwfonds IM. Wij zijn altijd op zoek naar manieren om duurzame maatregelen door te voeren waardoor wij het milieueffect van onze bedrijfsactiviteiten kunnen verminderen. Daarbij richten wij ons op de volgende belangrijke onderwerpen:

• Energie- en waterconsumptie: Bouwfonds IM wil graag bijdragen aan reductie van de energie- en waterintensiteit van de gebruikte gebouwen. Er zijn reeds concrete maatregelen genomen in de vorm van LED-verlichting, detectiesensoren voor menselijke aanwezigheid etc.

• Gebruik van duurzame materialen: Aandacht voor duurzame materialen vormt een belangrijk onderdeel van het inkoopbeleid en heeft geleid tot de aankoop van biologisch afbreekbare inktcartridges, het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakproducten etc.

• Reizen: Zakelijk reisverkeer levert een substantiële bijdrage aan de CO2-uitstoot. Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de CO2-uitstoot van ons zakelijk reisverkeer te verminderen

– Er mogen uitsluitend auto’s van de zaak worden besteld met de energielabels A, B of C. Wanneer de auto in gebruik wordt genomen, krijgt de medewerker tevens een NS-Business Card om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren.
– Om de hoeveelheid zakelijke vluchten te beperken, zijn er systemen voor video conferencing geïnstalleerd.
– De medewerkers van Bouwfonds IM krijgen ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de bedrijfsfietsenregeling. Dit is een financieel gunstige manier om een nieuwe fiets aan te schaffen voor het woon-werkverkeer. Behalve voor het milieu, is dit ook goed voor de gezondheid van de medewerker.

• Papiergebruik: Er wordt gebruikgemaakt van nieuwe technologieën om het papiergebruik te beperken. Bouwfonds IM heeft het vaste voornemen om met behulp van nieuwe werkmethoden het papiergebruik te minimaliseren.