Bouwfonds Fund Management B.V.

Bouwfonds Fund Management B.V. (voorheen Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V.) is indirect een 100% dochtermaatschappij van Rabo Vastgoedgroep NV en treedt op als beheerder en initiator van alternatieve beleggingsinstellingen. Als zodanig beschikt Bouwfonds Fund Management BV over een door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft, welke vergunning werd verleend bij besluit van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de dato 12 oktober 2005 en per 22 juli 2014 van rechtswege is omgezet in een AIFM-vergunning (klik hier voor meer informatie).

Bouwfonds Fund Management B.V. is primair opgericht voor het structureren en het beheren van beleggingsinstellingen die – direct of indirect – beleggen in Nederland of daarbuiten gelegen real assets in de categorieën vastgoed, infrastructuur en natuurlijke hulpbronnen. Beleggingsinstellingen die Bouwfonds Fund Management B.V. beheert kunnen zowel rechtspersonen als niet-rechtspersonen zijn. In haar hoedanigheid van beheerder is Bouwfonds Fund Management B.V. verantwoordelijk voor het beheer van de beleggingsinstellingen en hun vermogen.

Bouwfonds Fund Management B.V. treedt op als beheerder van de volgende alternatieve beleggingsinstellingen die zijn opgenomen in het register van de AFM:

 • Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund
 • Rabo Farm Europe Fund
 • Rabo Farm Europe Fund II
 • Bouwfonds Breitner Partnership

Bouwfonds Fund Management B.V. treedt op als beheerder van de volgende alternatieve beleggingsinstellingen die onder de overgangsbepaling onder de Wft vallen:

 • ABN AMRO Bouwfonds Vastgoedfonds VII Distrifonds II Nederland CV
 • Bouwfonds Office Value Fund NV
 • Bouwfonds Germany Residential Fund CV
 • Bouwfonds Germany Residential Fund II CV
 • Bouwfonds Germany Residential Fund III CV
 • Bouwfonds Germany Residential Fund IV CV
 • Bouwfonds Germany Residential Fund V
 • Bouwfonds European Parking Fund III

Code Vermogensbeheerders
Deze DUFAS Code Vermogensbeheerders beschrijft 10 principes die wij alle onderschrijven en toepassen.

Downloads:

Registratiedocument BVB 2013

Vergunningbrief BVB

Principles of Fund Governance

 

Uittreksel Kamer van Koophandel

AIFMD Compensation Policy

 

Jaarrekening BFM 2008

Halfjaarverslag BFM 2009

Jaarrekening BFM 2009 BVB

Halfjaarverslag BFM 2010

Jaarrekening BFM 2010

Halfjaarverslag BFM 2011

Jaarrrekening BFM 2011

BFM BVB Halfjaarcijfers 2011

Halfjaarverslag BFM 2012

Jaarrekening BFM 2012

Halfjaarverslag BFM 2013

Jaarrekening  BFM 2013

Halfjaarverslag BFM 2014 BVB

Jaarverslag BFM 2014

Halfjaarverslag BFM 2015

Jaarverslag BFM 2015

Halfjaarverslag BFM 2016

Jaarverslag BFM 2016

Halfjaarverslag BFM 2017

Jaarverslag BFM 2017

Halfjaarverslag BFM 2018