Investor relations

De bestaansreden van Bouwfonds IM is de bereidheid van beleggers om deel te nemen in onze fondsen. In dit opzicht heeft Bouwfonds IM een fiduciaire verantwoordelijkheid naar zijn beleggers. Bouwfonds IM streeft ernaar zijn fondsbeheeractiviteiten op een maatschappelijk verantwoorde en professionele manier uit te voeren. Omdat fondsen voor beleggingen in real assets doorgaans een langere beleggingshorizon hebben, kunnen beleggers uitgaan van de volledige inzet van Bouwfonds IM, vanaf de introductie tot en met de afwikkeling van het fonds. Daarbij neemt Bouwfonds IM de verantwoordelijkheid op zich voor alles wat zich gedurende de levensduur van fonds voordoet.

Wij werken op basis van een transparante en gestandaardiseerde beleggingsaanpak, waarbij de besluitvorming uitgaat van feiten en niet van geloof, autoriteit, populariteit of grillen. Wij zullen niets ondernemen dat niet in het voordeel is van de klant. Wij willen onze institutionele en particuliere beleggers helpen hun ambities te verwezenlijken. Daartoe bieden wij een onderscheidend beleggingsfonds in real assets met een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel en aanzienlijke spreidingsvoordelen, dit alles binnen een omgeving van maatschappelijk verantwoord ondernemen.